Praktijkgegevens

Geestelijke gezondheid


Praktijkondersteuner GGZ
Bij problemen van geestelijke aard of emotionele problemen worden de huisartsen van Het Huisartsenteam ondersteund door een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De POH-GGZ is in het bezit van de juiste kennis om patiënten snel, zonder wachttijd en binnen hun eigen huisartspraktijk, de juiste hulp te bieden bij geestelijke of emotionele klachten. 


Organisatie psychosociale zorg
De ambitie om iedere huisartspraktijk van Het Huisartsenteam te voorzien van een POH-GGZ is begin 2014 behaald. Nu richt Het Huisartsenteam zich op het aanbrengen van een structuur in de Generalistische Basis GGZ, waarbij met alle spelers in het werkveld afspraken worden gemaakt over verwijzing en terug verwijzing, communicatie en het inzetten van e-Health modules, groepsconsulten en geïndiceerde preventie. Hierbij wil Het Huisartsenteam zoveel mogelijk uitgaan van de expertise die er al in het adherentiegebied van iedere huisartspraktijk is.

Het Huisartsenteam Ginnekenweg Waarneming
Spoed (076) 561 13 85 Praktijk (076) 561 13 85
Adres Ginnekenweg 271
4835 NB Breda
Kaart
Huisarts(en) A. van den Broek
G Marijnissen
L. van Terheijden
M. van Rooij